Charakteristika školy

  30. 08. 2009 | Vložil: Ředitelka

  MŠ U Sluníčka - AlešovaMateřská škola Alešova 2451 využívá neoficiálního názvu "U Sluníčka" je součástí právního subjektu Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace.
  MŠ je čtyřtřídní s péčí o děti zdravé, a děti se speciálními vzdělávacími potřebami /kombinací vad, závažnými vadami řeči/.

  Kapacita školy: 62 míst
  Provoz školy: celodenní 6:00 - 16:00 hodin
  Počet tříd:
  1. třída zřízena dle §16 - 6 dětí
  2. třída homogenní - 19 dětí
  3. třída heterogenní - 25 dětí
  4. třída zřízena dle §16 - ve školním roce 2020/2021 neotevřena

  Budova mateřské školy je starší rodinná vila vystavená v roce 1914. Zpočátku byla budova využívána jako jesle. Od roku 1981 do 31. 12. 2003 jsme rodičům nabízeli internátní provoz, od 1. 1. 2004 prodloužený provoz do 20.00 hodin a od 1.1. 2005 jsme přešli na běžný celodenní provoz do 16. 00 hodin. Tento provoz plně vyhovuje zdravým i handicapovaným dětem, které k nám dojíždějí i z okolních obcí.
  V blízkosti mateřské školy je zastávka MHD Kadaňská – autobusy č. 1., 4. a 9. a tím má škola velmi dobré spojení s centrem města. Před mateřskou školou je plně vyhovující parkoviště. Školka je umístěná ve velké a funkční zahradě sousedící se Základní školou Chomutov, Kadaňská 2334. Na zahradě školy jsou umístěná dvě pískoviště, altánek, hrové 3D prvky ze Smart Soft programu a houpadla. V okolí školy v zástavbě rodinných domků můžeme využívat dětské hřiště. Nedaleké sady a volná přírodní prostranství nabízejí spousty zajímavých poznávacích vycházek, u Filipových rybníků máme možnost sledovat život ve vodě i okolo ní.

  Budova MŠ prošla novou fasádou, výměnou plastových oken, osvětlení v celé budově. Vchod do budovy je z čelní strany ulice /v říjnu 2014 byla pořízena nová vstupní brána do objektu MŠ/. Vstupní, malý vestibul, v němž jsme, v prosinci 2014, zřídili recepci, využíváme pro prezentaci výrobků dětí a pro informování rodičů o činnosti školy. Za vestibulem se nachází vchod do suterénu a prvního podlaží školy. V suterénu je šatna pro děti ze všech tříd a malá tělocvična, která byla v letech 2013 - 2016 celkově rekonstruována /podlaha, podlahová krytina, odstranění obložení zdí, malba, osvětlení. Šatnu zde mají provozní i pedagogičtí zaměstnanci, která byla celkově rekonstruována v červenci 2014. V suterénu se také nachází kotelna, prádelna a sklady. V prvním podlaží budovy je 1. a 2. třída, kde byla vyměněna podlahová krytina v červnu 2013 /koberec, v srpnu 2018 linoleum. Je zde situována nově rekonstruovaná kuchyně, v červenci 2013, s příslušnými skladovacími prostorami, kde pracují dvě kuchařky, které zajišťují školní stravování. V kuchyni je umístěn výtah k transportu potravin do druhého podlaží. Ve druhém podlaží můžeme nahlédnout do 3. třídy /kde byla rekonstruována podlahová krytina v červenci 2016 v herně/ 2017 ve třídě a 4. třídy /kde byla vyměněna podlahová krytina v prosinci 2014/ a kancelář zástupkyně ředitelky školy. K celkové rekonstrukci kanceláře došlo v říjnu 2017. Dále vede schodiště do třetího podlaží, kde se nachází společná ložnice pro děti z běžných tříd /kde byla rekonstruována podlahová krytina v prosinci 2012/, muzikoterapie (klidová, relaxační místnost) a ta prošla celkovou rekonstrukcí v červnu 2019, perličková koupel pro masáže dětí se zdravotním postižením a půdní prostory. V těchto prostorách se nachází zázemí zaměstnanců a didaktický kabinet, který prošel rekonstrukcí na podzim 2016. Ve školním roce 2017/2018 došlo k výměně všech požárních dveří, k pořízení nové střešní krytiny, v červnu 2018 k rekonstrukce hrových prvků na školní zahradě firmou 3D PROGRAM, 3D prvky Smart soft.
  Mateřská škola velmi úzce spolupracuje se základní školou, se kterou sousedí. Máme možnost využívat tělocvičnu školy pro tělovýchovné a sportovní aktivity, navštěvujeme první ročníky ZŠ, vyměňujeme si zkušenosti s učitelkami prvních tříd a pořádáme společné akce. Spolupracujeme také s Policií ČR, Městskou policií, Hasiči, Základní uměleckou školou a Plaveckou školou a dalšími organizacemi dle smluvních vztahů.
  Upravujeme postupně další prostory MŠ dle potřeb k dalšímu účelnému využití.

  Prohlédněte si naši školu v krátké videoukázce
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 2975 40%
  Podle jejího zaměření. 2238 30%
  Podle jiného kritéria. 2153 29%

  Kontakty

  Mateřská škola U Sluníčka
  Alešova 2451
  430 03 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Bc. Ivana Vlčková
  Tel.: 474 626 269
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2024 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít