Charakteristika školy

  30. 08. 2009 | Vložil: Ředitelka

  MŠ Kvítek - PísečnáMateřská škola „Kvítek“ byla uvedena do provozu 9.3.1979. Je součástí příspěvkové organizace Mateřské školy Chomutov, jejíž zřizovatelem je Magistrát města Chomutova.

  PROVOZ MŠ „KVÍTEK“ je od 6.00 – 16.00 hod

  Najdete ji na sídlišti Písečná v komplexu 3 budov MŠ, MÚSS, DS. Do naší MŠ se můžete dopravit MHD, trolejbusem .
  V těsné blízkosti budovy se nachází dvě parkoviště jako součást sídlištní zástavby. Přímý vjezd k budově je povolen jen zásobovacím vozidlům.

  V současné době jsou otevřeny 3 třídy o kapacitě 74 míst. Škola byla pojmenovaná podle loga „Kvítek“. Tento název symbolizují 3 květiny, které mají jednotlivé třídy ve svém znaku. Chod naší školy je od 6.00 – 16.00 hod, který každý rok vyhodnocujeme, vycházíme vstříc rodičům s ohledem na potřebu dětí trávit dostatek času v rodinném prostředí.

  Název tříd:
  1.třída : ,,U POMNĚNKY"
  2.třída : ,,U PAMPELIŠKY"
  3.třída : ,,U ZVONEČKU

  V prvním nadzemním podlaží se nachází 1.třída, jejíž součástí je herna, stálá ložnice, sociální zařízení, šatna. Dále se v přízemních prostorách nachází školní kuchyně s příslušnými skladovými prostorami, škrabárna,, sociální zařízení a šatna pro kuchařky, šatna pro domovnice, prádelna, sušárna s mandlem, skladové prostory, úklidové komory.
  V druhém nadzemním podlaží je zřízena 2. a 3.třída. Druhá třída je vybavena hernou, stálou ložnicí, šatnou, sociálním zařízením. Třetí třída hernou – tělocvičnou, ložnicí – výtvarný ateliér, dramatická místnost / v nutnosti i Izolace/, šatnou, sociálním zařízením.

  Kancelář zástupkyně ředitele školy se nachází též v prvním patře přímo naproti hlavnímu schodišti.

  Součástí školy je školní zahrada, která je vybavena pomůckami podporující všestranný rozvoj dítěte.

  Motto: „Uvíjíme věneček ze všech našich kytiček“

  Vezme se dvanáct měsíců, pořádně se očistí od veškeré zlomyslnosti, chamtivosti a nenávisti.
  Každý měsíc se rozdělí střídavě na 28 –31 dílků, takže vystačí na celý rok.
  Potom se každý den upraví tak, že se vezme porce důvěry, jedna dávka poctivé práce, dvě dávky dobré nálady, přidají se dvě vrchovaté lžíce optimismu, čajová lžička snášenlivosti, zrnko taktu a špetka trpělivosti.
  Takto připravený pokrm se ozdobí kytičkou pozornosti a podává se s milým úsměvem a dobrým přátelským slovem.

  Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 2975 40%
  Podle jejího zaměření. 2238 30%
  Podle jiného kritéria. 2153 29%

  Kontakty

  Mateřská škola Kvítek
  Písečná 5072
  430 04 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Gabriela Ritschelová
  Tel.: 474 659 962
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2024 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít