Zdravé stravování dětí v Mateřské škole Chomutov

04. 10. 2018 | Vložil: Jídelna

Dětem v naší mateřské škole nabízíme pestrou, vyváženou a kvalitní stravu, která je připravována v co největší míře z čerstvých surovin. Skladba jídelníčku je nutričně sestavená speciálně pro děti předškolního věku, odpovídá požadavkům hygienické stanice a také biologickým a senzorickým potřebám dětského organismu. Snižujeme množství cukrů v pokrmech i nápojích, při přípravě jídel solíme vždy s ohledem na dětské strávníky a nižší slanost pokrmů dochucujeme bylinkami nebo česnekem. Na stolech v jídelnách nejsou solničky ani jiná dochucovadla. Nepoužíváme zahušťovadla, stabilizátory, emulgátory a jiné přídatné látky. Děti mají možnost přídavků jídla a vždy respektujeme osobní tempo při jídle, nebo případnou nechuť ke konzumaci některých potravin.Stravu přizpůsobujeme ročnímu období a často zařazujeme netradiční receptury včetně regionálních potravin. Dětem připravujeme jídla „pro radost“, nebo tematicky zaměřené jídelníčky (velikonoční, vánoční, ke Dni dětí, atd.). Chceme-li dětem obohatit jídelníček neznámými potravinami, zavádíme onu novinku postupně, aby si naši malí strávníci na novou chuť zvykali. Někdy jsou stravovací zvyklosti v rodinách silně zakořeněny a děti změnu u některých pokrmů hůře nesou. Protože respektujeme individuální potřebu a styl v rodině, děti do jídla nenutíme, ale pozitivně motivujeme ke zkoušení nových chutí a ke zdravému a estetickému stravování. Naší snahou a cílem je nepřesvědčovat děti slovy, ale nabídnout jim chutný a voňavý pokrm a jít jim v tomto směru příkladem.Při celodenním pobytu v mateřské škole se děti stravují 3x denně formou přesnídávky, oběda a odpolední svačiny. Během dopoledne dostávají děti navíc nabídku čerstvého ovoce a zeleniny v „ovocno-zeleninovém baru“, kdy si samy mohou průběžně ochutnávat. V zimních měsících využíváme více zeleninové nabídky, v letním období ovocné.Velkou pozornost věnujeme také pitnému režimu dětí, kdy nápoje jsou vždy volně přístupné včetně pobytu na zahradě, a děti podporujeme k samostatnosti při nalévání. Omezujeme sladké nápoje vzhledem k nárůstu obezity u dětí předškolního věku a naopak preferujeme pití obyčejné vody, či ochucené ovocnou šťávou, citronem, pomerančem, či bylinkami. Dále zařazujeme ovocné či bylinné čaje, mošty, sirupy, džusy a výjimečně minerální vody, neperlivé, se slabou mineralizací. Mléčné nápoje, jako čisté mléko, či ochucené, podáváme dětem několikrát týdně.Jídelníčky s uvedenými alergeny jsou každý týden zveřejňovány na našich webových stránkách, aby rodiče mohli vhodně plánovat zbylou stravu dítěte. Je všeobecně známo, že kvalitnější stravování je spojeno s lepšími výsledky dětí ve škole, se schopností lépe a déle udržet pozornost, s pravidelnější docházkou a menší nemocností.Vážení rodiče – chcete zdravé děti? Naučte je zdravě jíst již v dětství!

Zdravé stravování dětí v Mateřské škole ChomutovPodle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

Podle místa bydliště. 2975 40%
Podle jejího zaměření. 2239 30%
Podle jiného kritéria. 2154 29%

Kontakty

Mateřská škola Chomutov
příspěvková organizace
Jiráskova 4335
430 03 Chomutov

Ekonomické oddělení:
tel.: 474 621 120

Ekonom: Ing. Jitka Svobodová

Příjem a evidence dětí:
Emílie Šálková

Účetní: Petra Vrbová
Mzdová účetní: Jitka Šmakalová

Personalistka: Danuše Kalousová
tel.: 474 332 314

Správce IT: Tomáš Polák
mob.: 702 224 139

e-mail: reditelstvi@mschomutov.cz
telefon: 474 621 120

Identifikátor právnické osoby:
666 000 49
IČO: 727 44 260
IZO: 166 000 418

ID datové schránky: 3tbvxbf

Zřizovací listina: účinná od 1. 1. 2014
tj. po změně vyplývající z usnesení ZM č.151/13 z 25. 11. 2013 a dodatky
Zařazení do rejstříku škol: č. j: 3119/SMT/2010/5 změna názvu školy č. j.:2421/SMT/2013/3

Zřizovatel školy:
Statutární město Chomutov
Sídlo zřizovatele: Zborovská 4602
43028 Chomutov
Vedoucí odboru školství: Ing.Martina Kalová

Ředitelka

Bc. Eliška Smetanová
Tel.: 474 621 120

Rychlá navigace


© 2009-2024 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

Významní sponzoři
Zavřít