Charakteristika školy

  24. 08. 2020 | Vložil: Zástupkyně ředitelky

  Mateřská škola Chomutoiv, součást Prokopova 3389 (dále jen MŠ) využívá neoficiálního názvu "Duhový svět", je součástí právního subjektu Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace.

  MŠ je pětitřídní s péčí o děti zdravé a děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které navštěvují běžnou třídu nebo třídu zřízenou dle § 16 odst. 9 školského zákona.

  Provoz školy: celodenní od 6:00 do 16:00 hodin.

  Kapacita školy: 75 míst.
  1. třída POMERANČOVÁ - běžná_20 dětí
  2. třída MRÁČKOVÁ - dle § 16 odst. 9_10 dětí
  3. třída LÍSTEČKOVÁ - běžná_20 dětí
  4. třída SLUNÍČKOVÁ - dle § 16 odst. 9_12 dětí
  5. třída JABLÍČKOVÁ - běžná_13 dětí

  Mateřská škola (MŠ) Duhový svět se nachází ve vilové čtvrti v Prokopově ulici, č. p. 3389/2. Dostupnost školy je pouze jednosměrným provozem z města od křižovatky kolem hasičského sboru Beethovenovou ulicí, potom první odbočkou vpravo Čechovou ulicí a dále druhou odbočkou vlevo do ulice Prokopova. Parkovat lze přímo před MŠ. Městskou hromadnou dopravou se lze dopravit autobusem nebo trolejbusem do stanice MHD U hřbitova, odkud lze jít směrem dolů první odbočkou vlevo do ulice Čechova, kde se pokračuje až ke druhé odbočce vlevo na ulici Prokopova. Vila MŠ se nachází na pravé straně této jednosměrné ulice.

  V okolí předškolního zařízení je dětské hřiště, Nemocnice s poliklinikou, les v areálu bývalého parku oddechu, který využíváme k vycházkám do přírody. Mezi sportovní aktivity našich dětí patří například výuka plavání v novém relaxačním areálu pod vedením kvalifikovaných plaveckých instruktorek, lyžařský výcvik realizovaný ve skiareálu Klínovec ve spolupráci s lyžařskou školou nebo bruslení na zimním stadionu ve spolupráci s KLH Chomutov. Naopak společenská pravidla si děti nejlépe procvičí při návštěvě „výchovných koncertů“ v Základní umělecké škole a představeních v Městském divadle a v SKKS Chomutov. Většina těchto zařízení se nachází v nejbližším okolí předškolního zařízení MŠ neoficiálním názvem Duhový svět.

  Budova je vilového typu. Provoz MŠ byl zahájen 13.10.1969. Součástí právního subjektu Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace je od 1. 1. 2003.

  Prostředí školy je průběžně obnovováno a modernizováno. V uplynulém období prošel rozsáhlou rekonstrukcí suterén školy. Nová je rovněž kuchyň i podkroví, kde vznikla nová třída pro 13 dětí a společná ložnice. Kapacita školy tím byla navýšena v září 2008 z 62 na 75 míst. Strará okna byla vyměněna za nová, plastová, provedena byla obnova kotelny, opravena střecha. Chodby, třídy a herny byly vybaveny novými podlahovými krytinami a průběžně jsou doplňovány novým nábytkem. Budovu obklopuje školní zahrada, která je nejčastěji využívána k pobytu dětí venku. Děti mají možnost využít nové herní prvky a pískoviště. Na pozemku školní zahrady je rovněž dostatek zeleně. V letních měsících zajišťujeme dětem dostatečný stín při hře pomocí slunečníků.

  Budova má tři podlaží. V suterénu jsou šatny, sborovna, úklidová komora, skladové prostory, kotelna a prádelna. Škola provozuje 5 tříd, z toho 2 pro děti s vadami řeči zařazené v logopedických třídách. Docházku 1., 2. a 5. třídy zapisují v suterénu školy domovnice. Ostatní třídy provádí evidenci přítomnosti na třídě. V prvním podlaží je 1.a 2. třída, které mají každá zvlášť svou hernu a dohromady sociální zařízení odděleně pro dívky i chlapce. Najdeme zde rovněž kuchyň a některé její skladové prostory. Ve druhém podlaží se nachází prostory 3.a 4. třídy s jejich jednotlivými hernami a kancelář. Sociální zařízení jsou i zde oddělené. O třetí podlaží se dělí 5. třída a ložnice. Prostory pro odpočinek v podkroví jsou určeny pro děti celé školy. Děti ze 4. a 3. třídy odpočívají zpravidla na podložkách ve svých hernách.

  Úzce spolupracujeme se Základní školou Chomutov ve Školní ulici, Speciálně pedagogickým centrem Chomutov, Psím útulkem Chomutov, Podkrušnohorským zooparkem Chomutov, Junior Chomutov, ale i s dalšími organizacemi.
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 2528 42%
  Podle jejího zaměření. 1808 30%
  Podle jiného kritéria. 1723 28%

  Kontakty

  Mateřská škola Duhový svět
  Prokopova 3389/2
  430 01 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Bc. Blanka Tilcerová
  Tel.: 474 627 039
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2024 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít