Charakteristika školy

  30. 08. 2009 | Vložil: Ředitelka

  MŠ Radost - PalackéhoMateřská škola Palackého 4057 a Palackého 4059 využívá neoficiálního názvu "Radost" je součástí Mateřské školy Chomutov, příspěvkové organizace. MŠ Palackého 4057 (budova A) vznikla 12. 12. 1965 a je čtyřtřídní, MŠ Palackého 4059 (budova B) patřila od 11. 11. 1969 MúSS Chomutov a sloužila jako jesle, od 31. 12. 2003 jako mateřská škola a je třítřídní..

  Kapacita školy: A - 100 míst
  Kapacita školy: B - 60 míst

  Provoz školy: celodenní 6:00 – 16:30

  1. třída heterogenní - 24 dětí
  2. třída heterogenní - 24 dětí
  3. třída heterogenní - 24 dětí
  4. třída heterogenní - 24 dětí
  5. třída heterogenní - 18 dětí
  6. třída heterogenní - 18 dětí
  7. třída heterogenní - 18 dětí


  Mateřská škola sídlí ve středu města v panelové zástavbě i zástavbě starších domů. MŠ je panelového typu.
  MŠ Palackého 4057 má tři nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází hlavní chodba s recepcí, ve které domovnice zapisují příchozí děti. Současně se na chodbě nachází galerie výtvarných prací dětí, které prezentují výtvarné techniky, se kterými jsou děti, v průběhu předškolního vzdělávání, seznamovány.. Dále jsou zde šatny pro děti, kancelář zástupkyně ředitelky a kuchyň s technickým zázemím. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou vždy dvě třídy o dvou místnostech pro činnosti i odpočinek dětí, hygienické zařízení, kuchyňka pro vydávání jídla a kabinet na metodický materiál. V 1.pp je prádelna, sušárna, sklad a zázemí pro provozní personál, dílna údržbáře. V této budově má kancelář i vedoucí školního stravování.

  V prvním podlaží MŠ Palackého 4059 jsou šatny, dvě třídy o dvou místnostech na činnosti, hygienické zařízení, odpočinkové místnosti a jedna kuchyňka pro vydávání jídla, sklady na materiál. Ve druhém podlaží je jedna třída o dvou místnostech, kuchyňka a hygienické zařízení, šatna pro děti a upravená místnost na cvičení. Všechny třídy mají k dispozici terasy. Na 1.pp je technické zázemí – prádelna a mandlovna. Nachází se zde i keramická dílna, která je vybavena keramickou pecí, šatnou a sušícím prostorem s policemi. Keramická dílna má svůj řád a mohou ji využívat i děti a zaměstnanci z jiných součástí Mateřské školy Chomutov a rodiče při pracovních dílnách. Dále jsou zde vybudovány dvě praktické dílny, které děti využívají především k seznamování s profesemi, v rámci projektu: "Čím budu, až vyrostu," a při seznamování s péčí o miminka a o domácnost.
  Do budovy bývalých jeslí od 1.1. 2004 byly přestěhovány děti i zaměstnanci zrušené MŠ B. Němcové, přičemž škola zvýšila kapacitu o 10 míst.  Dopravní dostupnost je z důvodu sousedství s přestupní zastávkou MHD výborná. Staví zde téměř všechny autobusy a trolejbusy MHD z Chomutova a Jirkova. Parkování automobilů je zajištěno na parkovišti Kooperativy, se kterou máme uzavřenou dohodu o bezplatném parkování - pro MŠ jsou vyhrazena 4 parkovací místa.
  Obě budovy se nacházejí ve společné zahradě s mnoha herními prvky, která je maximálně využívána pro výchovně vzdělávací činnosti a při hrách dětí. Je vybavena zahradním dřevěným programem, dvěma pískovišti a altánem. Uprostřed zahrady se nachází dopravní hřiště s mlhovištěm a trampolínou. Školní zahrada má tři brány, jednu z ulice Palackého a dvě z ulice Vodních staveb.

  V blízkosti školy je základní škola, střední zdravotnická škola, hasičská zbrojnice, základní umělecká škola, středisko kulturních a knihovnických služeb, muzeum, městská knihovna, centrum a náměstí. S výše uvedenými institucemi máme uzavřeny smlouvy o oboustranné spolupráci. Dále spolupracujeme s městskou policií, Podkrušnohorským zooparkem Chomutov, KLH Chomutov,

  Součást školy je zapojena do projektu "Mrkvička", který usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení do ekologické/environmentální výchovy. Do projektu "Bezpečná školka", jehož cílem je zvýšení bezpečnosti v rámci silničního provozu. Do projektu "Nechci kazy", kde jsou děti, hravou formou, seznamovány s každodenní péčí o zoubky. Děti se seznamují s různými profesemi v projektu "Čím budu, až vyrostu". S polytechnickou výchovou jsou seznamovány prostřednictvím "Malé technické univerzity".


  Postupně jsme školu vybavili novým nábytkem, podlahovými krytinami, vymalovali jsme interiéry, v roce 2012 proběhla rekonstrukce střechy, byla vyměněna dřevěná okna za plastová. V budově "B" byly vybudována praktické dílny. Ve školním roce 2019/2020 proběhla rekonstrukce školní kuchyně - nová podlaha, dovybavení nerezovým nábytkem.

  Prohlédněte si naši školu v krátké videoukázce.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 2975 40%
  Podle jejího zaměření. 2238 30%
  Podle jiného kritéria. 2153 29%

  Kontakty

  Mateřská škola Radost
  Palackého 4057
  430 01 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Bc. Kamila Novotná
  Tel.: 474 629 584
  Provoz školy: 6:00 - 16:30 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2024 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít