MŠ Pohádka - Školní Pěšina

Jsme zapojeni do projektu


  Charakteristika školy

  25. 05. 2021 | Vložil: Ředitelka

  MŠ Kamarád - RůžováMateřská škola Školní pěšina byla otevřena 1. září 1982, v současnosti je jednou ze součástí Mateřské školy Chomutov. Budova je panelového typu a je postavena na sídlišti Kamenná. Neoficiální název školy je Pohádka.
  Kapacita MŠ Pohádka je 100 dětí, děti jsou rozděleny do čtyř tříd ve dvou pavilonech propojených spojovací přízemní budovou. Každá ze tříd je svým vybavením uzpůsobena věkovému složení dětí, které ji navštěvují. V průběhu docházky do mateřské školy tak dítě projde několika třídami, stabilní je však kolektiv dětí (s ohledem na drobné změny z důvodu stěhování, přihlášení dětí v průběhu školního roku apod.) a také paní učitelka, která se svou třídou pokračuje až do předškolního věku.
  Do první třídy „U broučků“ chodí nejmladší děti, neboť je pro ně nejpřístupnější – nachází se v přízemí budovy A (budova s červenými okny). Třída má symbol broučka a žlutou barvu, děti si oblékají na společné akce žlutá trička.
  Druhou třídu „U vodníčků“ najdeme v 1. patře budovy A, navštěvují ji děti ve věku 4 - 5 let. Symbolem třídy je vodníček a zelená barva.
  Třetí třída „U kouzelníků“ se nachází v 1. patře budovy B (budova s modrými okny), má symbol kouzelníka a modrou barvu. Prostory třetí třídy využíváme pro polední odpočinek dětí ze 4. třídy "U trpaslíků".
  Čtvrtou třídu „U trpaslíků“ navštěvují děti ve věku 5 – 7 let, třída má symbol trpaslíka a červenou barvu. Najdeme ji v pavilonu B v přízemí.
  K vybavení každé třídy náleží herna, ložnice, šatna, umývárna a toalety. Třídy a herny jsou vybaveny didaktickými pomůckami dle věkového složení dětí v daných třídách, v každé ze tříd mají děti k dispozici koutky – kuchyňku, knihovničku, koutek k experimentování apod.
  Ve spojovací budově (budova se žlutými okny) máme prostornou, dobře vybavenou kuchyň, prádelnu a sborovnu. Ve sborovně je počítačový koutek s připojením na internet, dále se zde nachází kancelář zástupkyně ředitelky školy. V budově je bytová jednotka o velikosti 2+1, kterou pronajímáme dle pravidel zřizovací listiny č. j. 01-6/OŠ/2010. Součástí spojovací budovy je také dílna na zahradní nářadí, dále místnost na hračky a sportovní potřeby, které slouží při pobytu na zahradě. Vchod do obou místností i do bytové jednotky je ze zahrady školy.

  Z přední strany budovy je přístupová veřejná komunikace, ze tří částí je budova obklopena zahradou. Dostupnost do MŠ je velmi dobrá, asi 150 metrů od autobusové zastávky, dopravní obslužnost je mnoha trolejbusovými a autobusovými spoji.
  Součástí mateřské školy je velká zahrada vybavená altánem, který je využíván i v nepříznivém počasí, domečkem s kreslící tabulí, vláčkem, vrbovým iglú, lavičkami a stolečky. Ve školním roce 2019/2020 byla zahrada vybavena několika novými herními prvky pořízenými ze sponzorských darů - trojhrazdou, houpadlem, velkým pískovištěm, stezkou odvahy a basketbalovým košem. Zahrada je pravidelně upravována a plně podporuje zdravý tělesný a psychický rozvoj, rozvíjí také rozumové schopnosti dětí. S pomocí rodičů jsme vybudovali na zahradě MŠ záhonky, na kterých pěstujeme zeleninu, květiny a bylinky.

  K přednostem naší školy patří dostupnost Podkrušnohorského zooparku, kam děti často chodí na procházky a získávají tak spoustu poznatků o evropské fauně a floře. V blízkosti školy byla vybudována pro děti dvě pěkná hřiště s hracími prvky – jedno oplocené pro mladší děti, na kterém se nachází skluzavka, pískoviště, houpačky a další prvky, druhé je pro starší děti a nachází se zde horolezecká stěna a prolézací konstrukce. Děti z naší MŠ při pobytu venku někdy tato hřiště využívají. U MŠ je prostorné parkoviště, zlepšila se tak možnost parkování rodičů i zaměstnanců školy.
  Provoz školy je od 6,00 do 16,00 hod. Provoz MŠ každoročně vyhodnocujeme, vycházíme vstříc rodičům s ohledem na potřebu dětí trávit dostatek času v rodinném prostředí.
  Součást školy charakterizuje dílčí logo korespondující s neoficiálním názvem školy, které je částí loga MŠ Chomutov.

  1  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 2047 44%
  Podle jejího zaměření. 1338 29%
  Podle jiného kritéria. 1269 27%

  Kontakty

  Mateřská škola Pohádka
  Školní Pěšina 5212
  430 04 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Bc. Monika Chloupková
  Tel.: 474 661 158
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod. hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2023 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít