MŠ Kamarád - Růžová

Jsme zapojeni do projektu


  Charakteristika školy

  30. 08. 2009 | Vložil: Ředitelka

  MŠ Kamarád - Růžová

  Mateřská škola Růžová 5255 vznikla 30.10.1983.
  1.1.2003 vznikla Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace, jejíž jsme součástí.
  Budova školy je panelového typu, pavilónová, dvoupodlažní, slouží zdravým dětem i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP).
  Škola je složena ze 3 pavilonů . V pavilonu A a B se nacházejí v 1. a 2. podlaží třídy, herny, které slouží i jako ložnice, sociální zařízení pro děti, šatny dětí, standardně vybavené kuchyňky, zázemí pro zaměstnance.
  V pavilonu C se nachází 1 třída pro děti s upraveným vzdělávacím programem, dále provozní zázemí – kuchyně, sklady, šatna pro kuchařky, prádelna, sušárna, sborovna, kancelář zástupkyně ředitelky.
  Kapacita součásti školy je 121 míst.

  Počet tříd je pět: 3 třídy běžného typu, 3 třídy s upraveným vzdělávacím programem, z toho 1 třída pro děti se závažnými vadami řeči a 2 třídy pro děti se souběžným postižením více vadami

  Provoz školy od 1.září 2018: 6 – 16 hod.
  Provoz MŠ každoročně vyhodnocujeme, vycházíme vstříc rodičům s ohledem na potřebu dětí trávit dostatek času v rodinném prostředí.
  Provoz školy bývá přerušen v prosinci v době vánočních prázdnin a v letních měsících červenec a srpen. V tomto období je zabezpečen pobyt dítěte na jiné součásti.
  Lokalita školy: klidné sídlištní prostředí na okraji města u malého lesíka, v těsné blízkosti města Jirkova. Před mateřskou školou se rozkládá velké parkoviště. Dopravní obslužnost je zajišťována trolejbusy. Nedaleko školy se nacházejí dvě základní školy, Kulturní dům Zahradní.

  Škola ve školním roce 2017/2018 prošla celkovou rekonstrukcí (zateplení+barevná úprava budovy, výměna oken, oprava střechy...) Školu obklopuje rozsáhlá zahrada pestře osázená dřevinami, poskytuje stín i slunce a možnost celoročního využívání. Zahrada je neustále udržována, je vybavena altánem, skluzavkou, kreslící tabulí, 4 pískovišti a je dále postupně vybavována. Hračky a pomůcky využívané na školní zahradě jsou postupně obnovovány a doplňovány a jsou uloženy v přístavku budovy.

  Stav budovy
  Pravidelně jednou ročně provádíme prověrku BOZP, z níž přijímáme opatření k udržení a zlepšování technického stavu budovy.

  Uspořádání prostor, využitelnost
  Mateřská škola má dostatečně velké prostory, které vyhovují všem činnostem dětí. Prostorové uspořádání je průběžně upravováno tak, aby bylo funkční a lépe vyhovovalo bezpečnostním podmínkám při aktivitách dětí. Uspořádání nábytku poskytuje prostor pro činnosti kolektivní, ale zohledňuje i potřeby dětí, upřednostňujících soukromí.
  Na pavilonu A se nacházejí v 1.a ve 2. podlaží třídy, na které navazují herny. V 1. podlaží jsou 2 třídy s upraveným vzdělávacím programem – třída logopedická a třída pro děti se souběžným postižením více vadami, která je umístěna v prostorách herny. Tuto hernu využívají děti i k polednímu odpočinku. Ve druhém podlaží se nachází třída běžná. Ložnici využívají k odpočinku i děti z logopedické třídy. U každé třídy se nachází dětské sociální zařízení, které je nově zrekonstruované, dále šatna dětí a zaměstnanců, kuchyňka pro výdej stravy.
  Na pavilonu B se nacházejí v 1. a 2. podlaží třídy, na třídy navazují herny, které slouží i k polednímu odpočinku dětí. U tříd jsou zrekonstruovaná dětská sociální zařízení, na třídy navazují dětské šatny a šatny pro zaměstnance, u každé třídy je opět kuchyňka pro výdej stravy.
  Pavilon C je hospodářská část školy. Zde se nachází školní kuchyně, přilehlé sklady, zázemí pro kuchařky, kancelář pro vedoucí školní jídelny, prádelna, sušárna, přilehlé sklady, dále sborovna, kancelář pro zástupkyni ředitelky a původně bytová jednotka, ze které byla ve školním roce 2012/2013 zřízena další třída s upraveným vzdělávacím programem

  Materiální vybavení školy
  Škola zajišťuje obnovu a rozvoj materiálních podmínek pro realizaci ŠVP PV v souladu se školským zákonem a Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
  Všechny třídy jsou vybaveny novým estetickým a funkčním dětským nábytkem, PC sestavami, novými koberci, ložnice jsou vybaveny antialergickými lehátky. Ve třídách je nové linoleum, nové kryty na ústřední topení, na ložnicích tříd jsou vestavěné skříně na ukládání lehátek a lůžkovin. Tím se nám zvětšil prostor pro činnosti dětí.
  Třídy jsou vybaveny dostatečným množstvím estetických a hygienicky nezávadných hraček, pomůcek, náčiním pro pohybové aktivity dětí, které odpovídá počtu a věku dětí. Třídy s upraveným vzdělávacím programem jsou dále vybaveny množstvím vhodných kompenzačních pomůcek.

  Přilehlé kuchyňky u tříd jsou vybaveny myčkami na nádobí.
  Prádelna a sušárna školy je vybavena automatickými pračkami, žehlícím mandlem, šicím strojem.
  Školní kuchyně a k nim přilehlé skladové prostory jsou vybaveny dle požadavků Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
  Budovu školy obklopuje rozsáhlá, pestře osázená zahrada, která je pravidelně udržovaná a ošetřovaná. Vybavení vnitřních a venkovních prostor mateřské školy splňuje bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.
  Podle jakého kritéria vybíráte mateřskou školu?

  Podle místa bydliště. 2594 42%
  Podle jejího zaměření. 1868 30%
  Podle jiného kritéria. 1784 29%

  Kontakty

  Mateřská škola Kamarád
  Růžová 5255
  430 04 Chomutov

  Zástupkyně ředitelky

  Jana Benešová
  Tel.: 474 659 371
  Provoz školy: 6:00 - 16:00 hod

  Rychlá navigace


  © 2009-2024 Mateřská škola Chomutov p.o. | webdesign sixta

  Jsme partnerem Statutárního města Chomutov v projektu výstavby nového Sportovně a kulturně společenského areálu financovaného z Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a České republiky.

  Významní sponzoři
  Zavřít